Čo ponúkame
  • Pomôžeme Vám riešiť všetky právne a daňové otázky, ktoré vznikú v súvislosti so zakladaním a vznikom Vašej spoločnosti na Slovensku.
  • V prípade potreby Vám zabezpečíme rozličné informácie o trhu.
  • Vaše rozhodnutie založiť si spoločnosť podporíme pomocou pri výbere pre Vás najvhodnejšej právnej formy. Spolupracujeme pri tom so skúsenými právnikmi a daňovými poradcami.
    Súčasťou ponuky je tiež vypracovanie všetkých podkladových materiálov pre vznik a registráciu živnosti alebo firmy.
  • Prevezmeme Vaše zastupovanie pri podaniach, jednaniach a administrácii s rôznymi inštitúciami a úradmi v procese vzniku a registrácie Vašej spoločnosti.
  • V prípade záujmu Vám pomôžeme pri hľadaní vhodného sídla pre Vaše podnikanie - kancelárskych či preváadzkových priestorov.
  • Rôzne sprostredkovateľské činnosti.